ตัวชี้วัดย่อย : จุดความร้อนสะสม-ภาคตะวันตก (SOE64)